Οι Καθηγητές της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας κ Πληροφορικής

Άνθρωποι με αστείρευτη ενέργεια , αγάπη για τη δουλειά τους και τα παιδιά ! Τιμή μας που βρίσκονται στην ομάδα του Ένεκα Παιδείας !

Ζαρκατζάς Νίκος

Καλογεράκου Ιωάννα

Καθηγήτρια στο μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"

Μπαλουξής Κωνσταντίνος

Καθηγητής στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον"

Μπαντέλη Έλια