Η Φιλοσοφία μας

Ένεκα Παιδείας

Image

Η Φιλοσοφία μας

Τι σημαίνει επιτυχία;

Η υψηλή βαθμολογία, η εισαγωγή σε μια πανεπιστημιακή σχολή μπορούν να ορίσουν το δυναμικό ενός επιτυχημένου μαθητή. Η επιτυχία όμως αυτή δύσκολα προκύπτει αν το παιδί δε μάθει να αντιμετωπίζει επιτυχώς άλλα τόσα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί μόνο και μόνο γιατί είναι παιδί.

Συναισθανόμενοι τις ανάγκες των παιδιών ως μαθητών και προπάντων ως νέων ανθρώπων επί 22 συναπτά έτη παρέχουμε μια εκπαίδευση πολύ πιο ουσιαστική από μια «φροντιστηριακή βοήθεια».

Οι αυστηρά 6μελείς τάξεις μας, μας επιτρέπουν να διδάσκουμε και ταυτόχρονα να επικοινωνούμε με όλους τους μαθητές μας, να ανταλλάσουμε σκέψεις και προβληματισμούς, να αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητές τους και τις αδυναμίες τους, να κατανοούν και να αφομοιώνουν τη γνώση .

Η επιδίωξη της ομοιογένειας αφορά την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών μας. Δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, ούτε έχουν τους ίδιους στόχους, πόσο μάλλον την ίδια διαδρομή, διαμορφώνουμε τα τμήματα έτσι, ώστε να υποστηρίζονται σωστά και αποτελεσματικά όλα τους. Άλλωστε η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι συνθήκες που βοηθούν κάθε παιδί να νιώσει ασφάλεια, να εκφράσει απορίες, να αξιοποιήσει το καλό και να ανακαλύψει το καλύτερό του.

Η εξατομικευμένη διδασκαλία είναι τόσο αναγκαία όσο ξεχωριστές είναι οι ανάγκες κάθε παιδιού. Παράλληλα με τα ομαδικά προγράμματα, πολλά παιδιά υποστηρίζονται και μεμονωμένα. Όταν διακρίνουμε κάποιες ιδιαίτερες αδυναμίες δεν τις παραβλέπουμε. Ούτε τις δικαιολογούμε. Τις αντιμετωπίζουμε από κοινού – μαθητές και καθηγητές .

Και όλα αυτά πλαισιώνονται από ένα πολύ εμφανές και διακριτό πλαίσιο που διαχέει το χώρο και το αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή όποιος τον επισκέπτεται. Αγάπη, αφοσίωση, σεβασμός, συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και συνέπεια είναι αρχές που ασπαζόμαστε όλοι όσοι συνιστούμε το ένεκα παιδείας, ένεκα του ότι η παιδεία είναι η κινητήρια δύναμη, αφετηρία και απόληξη κάθε διαδρομής.