Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2023- 2024

Image
Το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε διαρκή εικόνα της επίδοσης των μαθητών. Με θέματα στοχευμένα στις δυνατότητες τους και με απώτερο στόχο τη καλύτερη δυνατή εμπέδωση της ύλης και τη συνεχή βελτίωση τους. Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται στο χώρο του Φροντιστηρίου υπό επιτήρηση και σε ώρες που δίνονται στους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.