Οι Χημικοί μας

Άνθρωποι που εμπνέουν τους μαθητές τους ! Καταξιωμένοι καθηγητές ! Τιμή μας που βρίσκονται στην ομάδα του Ένεκα Παιδείας !

Βασιλακόπουλος Δημήτρης

Κοσσιώρη Χριστίνα