Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα στοιχεία εισόδου που σας έχουν δοθεί από την γραμματεία του φροντιστηρίου για να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή ενημέρωσης γονέων.