Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2020 - 2021

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ

Αρχαία 17.10.2020

Αρχαία 17.10.2020 απαντήσεις

ΑΛΓΕΒΡΑ

Άλγεβρα 10.10.2020

Άλγεβρα απαντήσεις 10.10.2020

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Γεωμετρία 31.10.2010

Γεωμετρία (Απαντήσεις) 31.10.2010

ΦΥΣΙΚΗ

Φυσική (θέματα) - 14.11.2020

ΧΗΜΕΙΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση (θέματα ΕΠΑΛ) - 24.10.2020

Έκθεση Απαντήσεις (θέματα ΕΠΑΛ) - 24.10.2020

Έκθεση (Θέματα ΓΕΛ) - 24.10.2020

Έκθεση Απαντήσεις (Θέματα ΓΕΛ) - 24.10.2020

ΑΛΓΕΒΡΑ

Άλγεβρα 17.10.2020

Άλγεβρα Πόγκας 17.10.2020

ΑΡΧΑΙΑ

Αρχαία Άγνωστο 10.10.2020

Αρχαία Άγνωστο Απαντήσεις 10.10.2020

Αρχαία Γνωστό 10.10.2020

Αρχαία Γνωστό απαντήσεις 10.10.2020

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία 14.11.2020

Ιστορία (Απαντήσεις) 14.11.2020

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Λατινικά 31.10.2020

Λατινικά (Απαντήσεις) 31.10.2020