Υπολογισμός μορίων ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
  ΠΕΔΙΟ I ΠΕΔΙΟ II ΠΕΔΙΟ III ΠΕΔΙΟ IV ΠΕΔΙΟ V