Υπολογισμός μορίων ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
  ΠΕΔΙΟ I ΠΕΔΙΟ II ΠΕΔΙΟ III ΠΕΔΙΟ IV ΠΕΔΙΟ V