Α' Λυκείου

Α' Λυκείου

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για την Α' Λυκείου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας και τον διαθέσιμο χρόνο των μαθητών μας, τα προγράμματα σχεδιάζονται με τρόπο που λειτουργεί προς όφελος τους.
Επιπλέον τα ολιγομελή τμήματά μας σε συνδυασμό με τις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος βοηθούν ώστε να συμβαδίζουμε στην ύλη του σχολείου, καλύπτοντας τυχόν κενά. 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ